งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.จังหวัดอุดรธานี อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี | www.buysale.club 

งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.จังหวัดอุดรธานี อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:57:32 น. เข้าชม 165 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นธานีใหญ่ในภาคอาทิตย์ออกทแยงทิศอุดรและเป็นแกนกลางปฏิบัติการกลุ่มธานีภาคพระอาทิตย์ออกเฉียงนอกเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย เหม็นยางอุดรและเป็นหายกลางทำเลที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมเขตตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับมณฑลเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้าง อุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นมณฑลเอ้ของหัวนครฝ่ายนอกเหนือดั่งเป็นทางราชการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวเมืองฝ่ายนอกเหนือ คือ ประเทศกุมภวาปี ภาราหนองหาน มณฑลนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพมหานคร 564 กม. มีขอบเขตใกล้เคียง 11,730 คอกกิโล (เดา 7,331,438.75 ไร่) อันดับที่ 4 ของภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศเหนือ และยังมีอู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งโดด 2ของเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิบ้านเมืองที่อุดมเพียบพร้อม บุรีจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีอาณาเขตบริหารกว้างใหญ่ใหญ่ยิ่งในบ้านเมือง ประจุบันอุดรธานีเป็นหมดไปกลางการคมนาคมทั้งโพยมันและทางถนนของภาคอาทิตย์ออกเฉลียงนอกเหนือ เป็นศูนย์กลางกลางกลุ่มงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ดของภาคสุริยาออกทแยงนอกเหนือและเขตลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์กลางหารือและขนมธรรมเนียมภาคสุริยาออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีวิทยาพบว่า มณฑลภูมิประเทศที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนมาตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องเก่าแก่ประมาณ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพขีดเขียนสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นทำนองดีจนเป็นที่ยอมเหม็นยางอุดรนับถือในกลุ่มเรียนรู้พงศาวดารและโบราณคดีวิทยาระหว่างบ้านเมืองว่า ตำบลที่เป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลก่อนเรื่องเก่าแก่ที่ธานีอุดรธานี มีอารยธรรมความเจริญเติบโตในเกรดสูง และอาจสอนความเจริญนี้ไปสู่เมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยเนื้อๆดุจยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดเดาว่าอาจเป็นเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่เก่าที่สุดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว เขตที่เป็นจ.อุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่เข้าอยู่ของสามัญชนสืบต่อมาอีกจนจนกระทั่งสมัยตำนานของเมืองไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพจดปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังบริเวณทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่บังเกิดหลักฐานชื่ออุดรธานีปรากฏในเรื่องเก่าแก่แต่แบบใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจังหวัดจังหวัดอุดรธานีเกิดในเรื่องเก่าแก่จนถึงราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์กัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นกระบวนไทยมาถึงพาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรพาราหน้าด่านของมณฑลเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรกัณฑ์มหาราชประชวรด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวลำภูนี่เองคะเนว่าเคยเป็นมณฑลที่มีความเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จ.จังหวัดอุดรธานีได้สัมพันธ์กับการศึกศึกสงคราม กราบทูลคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดภารานครราชสีมา ซึ่งมีตัวนำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยุหะเจ้าอนุวงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่ภาราหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับพยุหะไทยและชาวมณฑลเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป จวบจนในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดาปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความลนลานขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี สัมพันธ์มาจากพวกฮ่อซึ่งพยุหะไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยพระบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีท่วงท่าจะดุเดือด เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระหม่อม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายเหนือ ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นประเทศจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่อุบัติชื่อ เพียงแต่อุบัติชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับเมืองหนองคายขึ้นการคุ้มครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีทุ่มเถียงกับฝรั่งเศส เนื่องจากชาวต่างชาติเศลปรารถนาลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช เอิ้นว่า "กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความสามารถญาณของบาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะด้วยรักษาพยาบาลแว่นแคว้นไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิคำมั่นที่ทำขึ้นระหว่าง 2 บ้านเมือง มีเงื่อนปมห้ามเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการอยู่ในรัศมี 25 กม.ของฝั่งแม่น้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรประจำอยู่ที่ประเทศจังหวัดหนองคาย อันเป็นภาราแกนกลางกลางของหัวพาราหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นชัดศิลปาคมเป็นข้าหลวงน้อยใหญ่บรรลุเป้าหมายราชการ จำต้องอพยพเขยื้อนย้ายลึกเข้ามากระทั่งถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งธานีอุดรธานีล่าสุด) ***งจากฝั่งแควโขงกว่า 50 กิโลเมตร ตราบใดทรงดูเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสมสม เนื่องมาจากมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือแกง (หนองตระหนักปัจจุบันนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งหายมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่านครจังหวัดอุดรธานีได้กำเนิดขึ้นโดยนึกไม่ถึงด้วยเหตุว่าเหตุทางด้านความแน่นแฟ้นและการนครระหว่างมณฑล อีกทั้งเหตุทางราชการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต อย่างไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาปรากฏในชื่อประเทศตราบใดประมาณปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพธิ์ เนติต้นโพธิ์") พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชวโรงการให้จัดตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร ถ้วนทั่ว จ. จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร นครพนม ไข่มุกในสมัยนั้น หลังการผันการดูแลจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นแบบแผนระบบประชาธิปไตย ตราบใดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสะสางเขบ็จขบวนการเหม็นยางอุดรทำงานร.ภูดล งดการดูแลในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือหลอแต่จ.และอำเภอแต่มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือพางบุรี "จังหวัดอุดรธานี" เพียงนั้น วิธีไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีคณะงานร.ด้านการปกครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงโครงสร้างของหมดไปกลางการคุ้มครองในเขตอิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยบริหารงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ภูธรเขต 4 ฯลฯ อู่ท่องเที่ยวทางเทพนิรมิต[แก้] สวนส่วนกลางหนองกระจ่าง สวนสาธารณะหนองแจ่มแจ้ง อ.นครจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาสรวงสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3จ.ในวนอุทยานเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี ฝายห้วยหลวง อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนวิชาประวัติศาสตร์ภูบาท 1,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,กว๊านผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูบาทาบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อำเภอบ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยดูแลอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่ควง,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติพัสถาน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ แหล่งท่องสัญจรทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักมณฑลบุรีอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี อู่มรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน รอยพระบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักประเทศจ.จังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง วัดมัชฌิมาวาส อ.เมืองอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษ์ ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนอกข่า อำเภอมณฑล วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันอกทันใจ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร อู่ตำนานโฮจิมินห์ อ.นครจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบุณฑริก(วัดภูเท้า)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่ง ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหายัน ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ ถิ่นท่องสัญจรศิลปธรรมเนียมปฏิบัติระเบียบแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานบวงสรวงกรมหลวงชัด อ.มณฑล ณ ละแวกอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะบูชาเสาหลักนคร มกราคม ของทุกปี งานสักการะศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานสักการะพระพุทธบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ จัดละแวกวัดพระพุทธเจ้าบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนข้าวปลาอาหาร วันสงกรานต์เมืองจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี อาณาเขตสวนทั่วไปหนองตระหนัก และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานจารีตบุญประทัดล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ พระจันทร์ 6 งานบุญดอกไม้ไฟกือ(ไฟพะเนียง10ล้าน)ชื่องาน มองเบิ่งศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ประทัดใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดละแวกสวนหลวงหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานสถาปนาอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทเรื่องเก่าแก่ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดเขตลานภาระจัดการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานรีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกฝนของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษา ในช่วงพระจันทร์พฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.อุดรธานี อ.พาราจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอพาราอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักพาราอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานแบบแผนบุญไฟพะเนียงคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร อู่ออกตัวผ้าพื้นเมือง บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อ.พาราจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีนคร งานกาชาด ธานีจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเดินทางกับเมืองใกล้เคียงข้าง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคุดคู้ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนเรื่องเก่าแก่ภูตีน-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดคู่มือ-แก่งงอตัว-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-สะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ฝายอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-สกลนครบ่อรังสรรค์เ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระพระราชวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถหรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนกั้นน้ำน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนกั้นน้ำลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนธารณะ/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี เดิมเอิ้นว่า หนองนาเกลือสมุทร ตั้งอยู่ทางทิศดวงตะวันตกของตัว พาราเพราะเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งพาราอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลประเทศอุดรธานีได้กระทำปฏิรูปหนองแจ่มแจ้งขึ้นใหม่ เหตุด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่บาท 1สมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว สัมพันธ์ในวโรกาสทรงเติบโตพระชนมฝนครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้บุปผาประดับหลายชนิดงามมาก ทำตะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีราษฎรไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นส่วนแบ่งมาก ทางด้านทิศสุริยาตกทแยงทิศอุดรจะมีพระนิเวศน์หนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของบาท 1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินประจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนธารณะหนองสิม เป็นสวนหลวงในย่านท้องถิ่นที่จะให้บริการแก่ราษฎรเพราะเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน ซึ้งภายในได้มีการจัดพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนรวมหนองบัว เป็นสวนธารณะเพราะด้วยใช้ออกเขี้ยวเล็บกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในทำเลที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะสระบัวตั้วอยู่ภายในเขตอำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี ด้านในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกไม้ต้นแต่งเติมไว้ดุจสวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์นิจสินจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า เมืองจังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรรษอติราชินี ภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงทิศอุดร สวน[แก้] อุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งภูเขาและป่าไม้ที่อุดมเพียบพร้อม เป็น1ใน5เมือง(นครราชสีมา-แควมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-ห้วงน้ำชี-ลำน้ำพรหม-ลำน้ำเชิญ,เลย-สายน้ำเลย-สายน้ำพอง-แม่น้ำเหือง,อุดรธานี-ห้วงน้ำการสู้รบ-น้ำปาว-แม่น้ำห้วยหลวง,สกลนคร-แควการทำศึก-ลำธารายนต์ง-สายธารก่ำ) ที่เป็นถิ่นต้นน้ำห้วยที่ประธานของภาคดวงตะวันออกเบี่ยงทิศเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าที่เอ้ดังนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านแจ่มแจ้ง ตำบลนายูง อ.นายูง ธานีจังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมสวนแห่งชาติสิงสาราสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมตัวป่าวร้องเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ เมืองจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง บุรีหนองบัวลำภู มีหน่วยปกป้องสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว ธานีสกลนคร มีคณะพิทักษ์อุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอจังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ ธานีอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง เมืองอุดรธานี วนอุทยานภูตีนบัวบก ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลพาราพาน อำเภอบ้านผือ บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.พารา ธานีอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำการเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี บุรีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนลอยฟ้า ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์(ทั้งหมดเขตอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และตำแหน่งที่ตั้งอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ ธานีอุดรธานี) อู่ท่องเตร็ดเตร่ล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องสัญจรจันทร์มิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพราะด้วยแก้ไขระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพคันดินลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพเขื่อนห้วยหลวง อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี สถานที่ยิ่งใหญ่ทางเรื่องเก่าแก่/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] อุทยานเรื่องเก่าแก่ภูตีน ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาทาอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์มณฑลอุดรธานี อ.พารา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่แวววาว โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอพาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชนประชุมวิวัฒน์ราม อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดสุคติ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณความดีสถูป อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บุญดวงจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน ถิ่นเรียนและท่องตะลอนเชิงพงศาวดารโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

Join&Coin Online ให้สามารถขยายธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

(โพสต์ประกาศฟรี เชียงใหม่) - ธุรกิจ งาน ? ธุรกิจเสริม 1 ธ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 57 ครั้ง

ขายบ้านที่ไหนดี

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 7 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 27 ครั้ง

เป็นเจ้าของทรัพย์ มีเรื่องจำเป็น ต้องการ ขายบ้านด่วน !!

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 5 พ.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 14 ครั้ง

ฮุมเมิ่ลส์จ่อหวนซบดอร์ทมุนด์อีกรอบ

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - กีฬา ? ฟุตบอล 16 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 3 ครั้ง

เดรสสาวอวบ เดรสคนอ้วนใส่แล้วสวย

(โพสต์ประกาศฟรี นครราชสีมา) - แฟชั่น เสื้อผ้า ? อื่นๆ 16 มิ.ย. 2562

ราคา 595 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

นักสืบกรุงเทพ บริษัทนักสืบกรุงเทพ 0982499939 สืบเก่ง ส่งงานถูกต้องรวดเร็ว

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? คอนโดมิเนียม 19 พ.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 66 ครั้ง

ตู้ล่าม ตู้แปลภาษา หูฟังแปลภาษา บูธแปลภาษา หูฟังล่าม บูธล่าม translationlab.net

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้า ? เครื่องเสียง 16 มิ.ย. 2562

ราคา 100 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

เราบริการรถตู้ให้เช่า ด้วยรถตู้ที่บริการดีมีคุณภาพ เช่ารถตู้พร้อมคนขับ บริการนำเที่ยว ให้บริการรถตู้เช่าเดินทางทั่วไทย

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก ? บริการรถเช่า 16 ส.ค. 2559

ราคา 1,800 บาท

เข้าชม 293 ครั้ง

ขายปลีก และส่ง ยางรถบรรทุก ,ยางรถไถ ,ยางรถตัก และยางรถยนต์ทุกชนิด ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ และในเขตภาคอีสาน พร้อมส่งฟรีในเขตภาคอีสาน

(โพสต์ประกาศฟรี กาฬสินธุ์) - รถ ยานพาหนะ ? รถจักรยานยนต์ 7 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 43 ครั้ง

Steel Builder Thailand รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป รับออกแบบ ผลิตชิ้นส่วน และติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูป ฟรีสำรวจพื้นที่ วางแปลนอาคาร ร่างแบบ 3D พร้อมประเมินงบประมาณ

(โพสต์ประกาศฟรี ขอนแก่น) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? อื่นๆ 22 พ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 382 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:57:32 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com