เหม็นยางอุดร | www.buysale.club 

เหม็นยางอุดร

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 17:26:24 น. เข้าชม 125 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ต้นยางพารา ยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นเกิดแถวลุ่มน้ำแอมะซอน มณฑลบราซิลและมณฑลเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นพาราอื้นว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า ไม้ต้นร้อง ยันปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางสามารถนำมาสบประมาทดำของดินสอได้ จึงเอิ้นว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นศัพท์ใช้ในประเทศประเทศอังกฤษและบ้านเมืองเนเธอร์แลนด์อย่างเดียว ส่วนกลางของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่ดั้งเดิมอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของเมืองบราซิล ยางชนิดนี้จึงโด่งดังเอื้อนว่า ยางพารา พันธ์ยางพาราเหม็นยางอุดรธานี หลักในการคัดเลือกใช้พันธุ์ยาง เนื่องด้วยผลิตกรรมน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยเพียงใดนั้น จะขึ้นกับปัจจัย 3 ประการ คือ ตระกูล สภาพแวดล้อม และการปรับตัวของประเภทเข้ากับสภาพโอบนั้น ๆ ดังนั้นการจะพิพากษ์ใจว่าจะคัดเลือกปลูกยางตระกูลใดนั้น ควรตั้งมั่นหลักการว่าจะต้องเป็นประเภทที่ให้ผลิตผลดีเลิศและมีความสมควรสมกับสภาพโอบในภูมิประเทศของชาวไร่ชาวนาผู้ปลูก ซึ่งควรมีการดูตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดร 1. พิจารณาว่าตำแหน่งที่ตั้งปลูก มีสภาพโอบใดที่ไม่ควรสม เป็นข้อขีดคั่นที่มีความดุเดือดมากน้อยเท่าใด สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ และส่งผลกระทบกระเทียบต่อการให้ผลเก็บเกี่ยวมากน้อยแค่ใด เช่น เป็นพื้นที่ที่มีการกระจัดกระจายของโรคใดร้ายแรง ตำแหน่งที่ตั้งที่มีลมแรง หรือทำเลที่ตั้งมีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดรธานี 2. พินิจพิเคราะห์รูปร่างเป็นนิตย์กลุ่มแต่ละชนิดจากเอกสารคำสั่งสอนเหม็นยางอุดรชนิดยางของสถาบันค้นคว้ายาง โดยเนื้อๆรูปพรรณที่ปวกเปียกต่อสภาพโอบที่เป็นข้อจำกัดแล้วคัดลงคะแนนเสียงชนิดที่ทำเป็นปลูกในตำแหน่งที่ตั้งนั้น ๆ ได้ 3. ลำดับสูง-ต่ำที่ของประเภทที่ให้ผลิตผลสูงจากงานพิมพ์คำสั่งสอนชนิดยาง แล้วเลือกตระกูลที่ให้ผลิตผลสูงสุดยอมรับว่าเป็นจำพวกที่สมควรสำหรับปลูกในภูมิประเทศดังอื้น เหตุเหม็นยางอุดรธานีสภาพโอบล้อมที่นำมาใช้เป็นข้อดูในการออกเสียงประเภทยาง สภาพห้อมล้อมของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตชาวนาชาวไร่รม และสภาพแวดล้อมในพท.ปลูก ซึ่งการชาวนารมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเชื่อมผลิตกรรมยางนั้น เป็นวัตถุที่รอบรู้แก้ไขและแปลงได้ ดังนั้นชาวไร่ชาวนาจึงควรกระทำตามคำพินิตสำหรับประดิษฐ์ผลบรรลุเป้าหมายในการปลูกยาง ส่วนสภาพแวดล้อมในทำเลที่ตั้งปลูกจัดเป็นปัจจัยขู่เข็ญหรือเหตุที่ขัดสนงวดลงคะแนน แก้ไขปัญหาและแปรได้ยาก แต่มีอิทธิพลต่อการให้ผลิตผล ดังนั้นการคัดลงคะแนนพันธุ์ยางจึงต้องนำปัจจัยนี้ มาใช้ในการพินิจการลงคะแนนจำพวกยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรธานีดินและสภาพพท. ชนิดและทรัพย์สินของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีทรัพย์สมบัติทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน เป็นเหตุให้ มีความเหมาะสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน จำพวกยางบางกลุ่มให้ผลิตผลได้ดีในดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์สูง แต่จนถึงนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ พืชผล ลดลงหรือมีการแปลงรูปร่างของตระกูล ในขณะที่บางจำพวกการให้ผลผลิตไม่ ผันแปรไปตามสภาพโอบล้อมมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม ดีพร้อมมากน้อยปางใดและชำระได้หรือไม่ ในกรณีที่เกลาไม่ได้ควรลงคะแนนจำพวกยาง ใดที่ควรสมกับเขตปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพเขตที่มีรูปพรรณเป็นดินตระหนี่ มี การถ่ายน้ำเลว ควรลงคะแนนปลูกพันธุ์ยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางใคร่ดินที่กล้าดินลึกยิ่งกว่า 1 เมตร เพื่อให้ให้ รากเก่งยึดเกาะได้อย่างคงที่ การปลูกยางในเขตที่กล้าดินตื้น จะเป็นเหตุให้ต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในพื้นที่ดังอื้น ควรจะลงคะแนนเสียงประเภทยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งเท่าเทียม ลำดับขั้นน้ำใต้พิภพ ในสภาพตำแหน่งที่ตั้งพอเหมาะสมเพราะด้วยการปลูกยาง ลำดับชั้นน้ำใต้ดินควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางตระกูลที่ชาวไร่ทำได้ลงคะแนนเสียงปลูกได้ ความลาดชันของพื้นที่ จำพวกยางโดยถ้วนทั่วไม่เหมาะสมที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น ทำเลที่ตั้งเป็นควนเขา เพราะจะเป็นเหตุให้ต้นยางโน้มบิด เพราะแตกกิ่ง และทรงพุ่มในตำแหน่งสูง ทำให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางชนิดจึงไม่สมสม เหตุด้วยปลูกในภูมิประเทศลาดชัน แต่มียางบางประเภทเหมาะสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพพื้นที่ ดังกล่าว 2. เหม็นยางอุดรโรค ในแต่ละพื้นที่ ชนิดและความร้ายแรงในการกระจัดกระจายของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามภาวะ ที่สมควรสมต่อการแพร่ขยาย ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะศึกษาเล่าเรียนและพินิจพิเคราะห์ดูก่อนว่า มีโรคอะไร กระจัดกระจายบ้าง กระจัดกระจายอยู่ในตำแหน่งร้ายแรงมากน้อยเท่าใด เพราะที่จะได้ชี้ขาดใจเลือกชนิดยางที่คัดค้าน โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรธานีความสาหัสของลม ลมเป็นมูลเหตุเอ้ของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในภูมิประเทศปลูกยางที่มีความแรงของลมยิ่งกว่า 62 กิโลต่อชั่วโมง (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี ยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่ลองต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยตลอดแล้วในทำเลที่ตั้งปลูกยางของบ้านเมืองไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลทำเอาต้นยางเสียหายเล็กน้อย ล้มเลิกพื้นที่ในบางจ.ของภาคใต้ เช่น ตรัง ภูเก็ต และบางจังหวัดในภาคดวงอาทิตย์ออกเบี่ยงนอกเหนือ เช่น สุเรนทร์ สกลนคร จังหวัดนครพนม มุก อุดรธานี และอุบลราชธานี ที่มีความดุเด็ดเผ็ดมันของลมในระดับปานกลาง อาจจะทำเอาต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการลงคะแนนเสียงประเภทยางปลูกในพท.จ.ต่าง ๆ แผนกนี้ต้องดูลงคะแนนเสียงจำพวกที่รับมือลมได้ดี รูปร่างนิจสินพันธ์ รูปพรรณนิจสินกลุ่มที่จะต้องนำมาพินิจควบคู่กับสภาพโอบล้อม เพื่อให้หาความเหมาะสมสมใน การจดพันธุ์ยางที่จะปลูกมีหลายชนิด เช่น 1.เหม็นยางอุดรธานี ผลเก็บเกี่ยว การดูผลิตผลว่าดีมากน้อยเพียงใดจะพิจารณาเป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการแถมและลดในช่วงอายุและฤดูต่าง ๆ กล่าวคือ ผลิตผลในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลผลิตยางบางตระกูล อาจจะให้ผลิตภัณฑ์ต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้ผลิตภัณฑ์สูงได้ ผลิตผลในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลิตกรรมได้ดี นัยว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลตอบแทนจากการปลูกยาง ผลิตกรรมในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เพราะว่าปราศจากอุปสรรคจากฝน ควรจะเป็นประเภทที่ผลิตภัณฑ์ลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่อย่างไรก็ตามชาวไร่ชาวนาควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เนื่องด้วยจะทำเอากระทบกระเทียบต่อการให้ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาเจริญงอกงามของต้นยางในระยะต่อมาผลเก็บเกี่ยวจนถึงใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นพันธุ์ที่เติมให้ผลผลิตได้มากตราบใดมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรการเติบโตเติบโตของต้นยาง ชนิดยางที่มีการเจริญเติบโตโตขึ้นเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายมาตรว่าจะได้รับผลตอบสนองเร็วขึ้น ส่วนการพัฒนาเติบโตระยะระหว่างกรีดจะเกี่ยวพันกับการให้ผลผลิตเพิ่มเติมในระยะต่อมา ดังนั้นการโตขึ้นเติบใหญ่จึงต้องพิจารณาทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดร ขนาดของทรงพุ่ม พันธุ์ยางแต่ละกลุ่มจะมีรูปพรรณการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ต่อหน้ากับการกำหนดระยะปลูก โดยกลุ่มยางที่มีสัณฐานการแตกกิ่งเป็นมุมโล่งและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรความหนาเปลือก ปกจัดเป็นส่วนที่เด่นของต้นยาง เนื่องด้วยเป็นแหล่งให้ผลิตภัณฑ์โดยตรง ต้นยางควรมีความหนาความเหมาะสมสมที่สมควรสมทั้งเปลือกไม้เดิม (เฉลี่ย 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และเปลือกนอกงอกใหม่ เพราะเปลือกงอกใหม่ควรวิเคราะห์ความรวดเร็วในการงอกสร้าง (ถัว 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เนื่องจากมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรอยแผลกรีด ตามปกติกลุ่มยางที่เปลือกหุ้มบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละประเภทจะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางกลุ่มจะแสดงความเสียหายดุเดือดจนไม่ทำเป็นกลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางจำพวกอาจจะไม่สาหัสมากนัก 6.เหม็นยางอุดร ความกำราบโรค โรคที่เด่นที่เนื่องข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรออกเสียงชนิดที่จัดการโรคที่ระบาดดุเดือดในพื้นที่ปลูกให้ถูกต้อง ความรับมือลม ลักษณะทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงข้องสำคัญต่อการจัดการลม ตามปกติประเภททรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่เทียบเท่า จะปวกเปียกต่อการข่มขู่ของลมที่ทำให้กิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรการปลูกในทำเลที่ตั้งขีดคั่น ในกรณีที่ต้องการปลูกยางในทำเลที่ตั้งที่ไม่สมสมบางประการ เช่นทำเลที่ตั้งที่หน้าด้านดินตื้น ตำแหน่งที่ตั้งที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงและพื้นที่ลาดชัน จะต้องเลือกตั้งประเภทยางที่ทำเป็นปรับตัวเข้ากับสภาพพท.ที่ไม่สมสมนี้ได้ เพราะว่าสภาพเขตฝ่ายนี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโตเจริญและผลผลิตต่อหน้า 8. เหม็นยางอุดรธานีการตอบสนองต่อจำนวนต้นปลูกในแปลงในกรณีที่อยากปลูกต้นชิดซึ่งมีจำนวนต้นหนาแน่นยิ่งกว่าปกติจะต้องขัดสนผลต่อการ โตขึ้นเจริญงอกงามและพืชผลมากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกเลี่ยงประเภทยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดร ท่าทางเปลือกนอกแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางรูปร่างพิทยของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาแค่เล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายเหตุผล เช่น พันธุ์ ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพแวดล้อมและสภาพดินที่ไม่เหมาะสมสม ซึ่งอาจเกิดจากเค้ามูลใดเค้ามูลเพียงผู้เดียวหรือหลายเหตุร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับประเภทยางที่เป็นเปลือกหุ้มแห้งง่าย กลุ่มยางที่แนะนำให้ปลูก สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการกสิกรรม ได้จัดทำคำแนะนำชนิดยางแก่เกษตรกรทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ข่าวสารจากผลงานการศึกษาค้นคว้าการสังคายนาพันธุ์ยาง เพราะด้วยพินิตตระกูลยางที่ให้ผลิตผลน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 เป็นอาทิมา แต่เพราะว่าปัจจุบันไม้ต้นยางพารามีความสำคัญทำนองยิ่งต่อการรุดหน้าอุตสาหกรรมไม้ของรัฐ ทำเอาชาวนาชาวไร่ได้รับผลทดแทนจากผลิตภัณฑ์เนื้อไม้แถมขึ้น ดังนั้นคำสั่งสอนพันธุ์ยางปี 2546 สถาบันวิจัยยางจึงได้ผันคำชักจูงจากเดิม โดยแบ่งจำพวกยางชักจูงเป็น 3 วงการ คือ จำพวกยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูง ประเภทยางที่ให้ผลิตภัณฑ์น้ำยางและเนื้อไม้สูง และชนิดยางที่ให้พืชผลเนื้อไม้สูง เพราะด้วยให้ชาวนาคัดเลือกตระกูลได้ตามเป้าประสงค์ของการปลูก กลุ่มยางที่ชักชวนให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 ภาคีตามเป้าหมายของการปลูก ดังนี้ กลุ่ม 1 ชนิดยางผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูง เป็นกลุ่มที่ให้ผลิตกรรมน้ำยางสูงเป็นหลัก การลงคะแนนเสียงปลูกชนิดยางในแวดวงนี้ ควรมุ่งเน้นผลิตกรรมน้ำยาง สังคม 2 ประเภทยางผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นจำพวกที่ให้ทั้งผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้โดยให้พืชผลน้ำยางสูงและมีการเจริญโตขึ้นดี รูปพรรณสัณฐานต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูง เหม็นยางอุดร กลุ่ม 3 ตระกูลยางพืชผลเนื้อไม้สูง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลิตผลเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการโตขึ้นเจริญเติบโตดีมาก ประเภทต้นตรง ให้ขนาดเนื้อไม้ในส่วนต้นสูงมาก ผลิตผลน้ำยางจะอยู่ในขั้นต่ำกว่าพันธุ์ยางในพรรคที่ 1 และ 2 ควรสำหรับเป็นกลุ่มที่จะปลูกเป็นสวนป่าสำหรับการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดร จำพวกยางในแต่ละสังคมที่ชักชวน จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายละเอียดของข่าว ดังนี้ เหม็นยางอุดร พันธุ์ยางชั้น 1 พินิตให้ปลูกโดยไม่แคบเนื้อที่ปลูก ประเภทยางในชั้นนี้ได้ผ่านการทดสอบและเรียน สัณฐานต่าง ๆ แบบรัดกุม เหม็นยางอุดร ชนิดยางชั้น 2 แนะนำให้ปลูกโดยขีดคั่นเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละตระกูลควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พันธุ์ยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนรูปพรรณสัณฐานบางอย่างเติมให้เติม กสิกรที่มีความใคร่จะลงคะแนนเสียงปลูกกลุ่มยางชั้นนี้ควรรับคำสั่งสอนจากสถาบันวิจัยยาง

ประกาศอัพเดท

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกพีวีซี คอกpvc คอกเด็กพีวีซี คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็กpvc คอกกั้นเด็กพีวีซี

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 13 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 171 ครั้ง

ทีกั้นคอกเด็ก คอกกั้นเด็ก www.เพื่อนเด็ก.com

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 16 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 213 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกเด็ก คอกเด็กพีวีซี ที่กั้นคอกเด็ก

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 19 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 155 ครั้ง

คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก คอกกันกระแทก

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 13 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 161 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกพีวีซี คอกpvc คอกเด็กพีวีซี คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็กpvc คอกกั้นเด็กพีวีซี

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 11 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 187 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก www.เพื่อนเด็ก.com

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? เนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 29 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 177 ครั้ง

Steel Builder Thailand รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป รับออกแบบ ผลิตชิ้นส่วน และติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูป ฟรีสำรวจพื้นที่ วางแปลนอาคาร ร่างแบบ 3D พร้อมประเมินงบประมาณ

(โพสต์ประกาศฟรี ขอนแก่น) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? อื่นๆ 22 พ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 326 ครั้ง

ดาวเทียมขอนแก่น จำหน่าย-ติดตั้ง จานดาวเทียม สำหรับหอพักอ ,พาร์ทเม้นต์ ,โรงแรม แบบไม่มีรายเดือน ,กล้องวงจรปิด และอื่นๆ ภายในจังหวัดขอนแก่น และทั่วประเทศ

(โพสต์ประกาศฟรี ขอนแก่น) - เครื่องใช้ไฟฟ้า ? เคเบิ้ล 19 พ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 63 ครั้ง

Herbal Soap Thailand รับผลิตแบรนด์ สบู่ ครีม ลิปสติก เครื่องสำอางทุกชนิด และอาหารเสริม ด้วยบริการครบวงจรแบบ One Stop Service พร้อมทั้งมีทีมงานคุณภาพคอยให้คำปรึกษา อีกทั้งยังมีบริการ ออกแบบเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ (SEO, AdWords) ออกแบบ Ad Banner โฆษณาในสื่อ

(โพสต์ประกาศฟรี ขอนแก่น) - เสริมสวย สุขภาพ ? อุปกรณ์เสริมสวย 19 พ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 75 ครั้ง

รับทำเว็บไซต์ เว็บขายของ ขอนแก่น อุดรธานี สารคาม และทั่วประเทศ SEO ดันเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล AdWords ออกแบบ Ad โฆษณา บรรจุภัณฑ์ โลโก้ งานออกแบบ และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

(โพสต์ประกาศฟรี ขอนแก่น) - คอมพิวเตอร์ ? Web Design 29 มี.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 181 ครั้ง

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 17:26:24 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com